تراول ماگ   اگر بخواهیم این وسیله کاربردی را در یک جمله خلاصه و مفید تعریف کنیم آن تعریف به شرح زیر می باشد: تراول ماگ، وسیله ای است برای نگه داری مایعات داغ برای جلوگیری از سرد شدن در فصل زمستان و نگه داری مایعات سرد برای جلوگیری از گرم شدن در فصل تابستان.                 ... بیشتر بخوانید